موشن گرافی؛

سازمان سالم، بایدها و نبایدها

موشن‌گرافی «سازمان سالم، بایدها و نبایدها» در راستای مبارزه با فساد اداری و شفافیت سازمانی توسط امیررضا باژدان تهیه شده است.
تاریخ انتشار: ۳ مهر ۱۴۰۱ ساعت:21:26
نظرات ارسال نظر