ممنوعیت برگزاری کارناوال‌های خودرویی در ایلام

برگزاری کارناوال‌های خودرویی و استقبال از نامزد‌های انتخاباتی در ایلام تخلف انتخاباتی و ممنوع است.
به گزارش فریاد، سیدصادق موسوی مدیرکل سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری ایلام گفت: برگزاری کارناوال‌های خودرویی و استقبال از نامزد‌های انتخاباتی در ایلام تخلف انتخاباتی و ممنوع است.
وی افزود: تبلیغات انتخاباتی نامزد‌های شورا‌های شهر و روستا و همچنین ریاست جمهوری نیازمند رعایت قوانین موجود برای برگزاری انتخابات ۲۸ خرداد ۱۴۰۰ است و این الزامات به دقت رصد می‌شود.
موسوی، رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی برای پیشگیری از سرایت ویروس کرونا در فضا‌های تبلیغی و تجمیعی کاندید‌های انتخابات ۱۴۰۰ را مورد یادآوری قرار داد و افزود: ستاد‌های انتخاباتی نباید به محلی برای تجمع بی رویه هواداران بدون رعایت فاصله‌گذاری اجتماعی و پروتکل‌های بهداشتی شود.
مدیرکل سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری ایلام برگزاری هرگونه نشست و محفل سخنرانی را منوط به کسب اجازه از دانشگاه علوم پزشکی و مراکز بهداشت شهرستان‌های تابعه دانست و گفت: هرگونه تجمع بدون نظر دانشگاه علوم پزشکی ممنوع و تخلف انتخاباتی است.
موسوی در ادامه به ستاد‌های انتخاباتی تاکید و توصیه کرد: سخنرانان این ستاد‌ها نباید بیشتر از دو ساعت باشد و حداکثر جمیعت حاضر در سخنرانی باید ۱۵ نفر، مناطق نارنجی ۲۰ و مناطق زرد هم ۳۰ نفر و با اطلاع و هماهنگی دانشگاه علوم پزشکی باشد.
وی از نامزد‌ها خواست تا با معرفی روسای ستاد‌های انتخاباتی خود به فرمانداری‌ها اقدام کنند و در این ارتباط یادآورشد: آموزش‌های لازم توسط فرمانداری‌ها به روئسای ستاد‌های معرفی شده داده می‌شود و روئسای ستاد‌ها ملزم به رعایت الزامات قانونی هست.
نظرات ارسال نظر