اسامی نامزدهای انتخابات شورای شهر ایلام اعلام شد

اسامی و کد نامزدهای انتخابات ششمین دوره شورای اسلامی شهر ایلام از سوی فرمانداری اعلام شد.
به گزارش فریاد، در اطلاعیه فرمانداری ایلام در این خصوص آمده است: در اجرای ماده ۵۴ قانون انتخابات و ماده ۵۶ آیین‌نامه اجرایی، به آگاهی اهالی محترم حوزه انتخابیه ایلام می‌رساند که ششمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در روز جمعه مورخ ۲۸ خرداد ۱۴۰۰ برگزار می‌شود و اسامی نامزدهای انتخابات شورای اسلامی شهر ایلام  به شرح زیر است:
1.آقای ابراهیم احمدی
2.آقای بهروز احمدی
3.آقای پژمان احمدی
4.آقای محمد‌هادی اسدی
5.آقای علی‌قدر اسعدیان
6.آقای قدرت‌اله اسمائیل‌پور
7.آقای نظام‌الدین اسمائیل بیگ
8.آقای احمد آفتابی
9.آقای صادق اکبری
10.آقای حسین امیدی
11.آقای سعید انوری‌پور
12.آقای مصطفی ایدی
13.آقای عبدالحمید بابائی
14.آقای حمید‌رضا باقری
15.آقای حمید بانقلانی
16.آقای رضا بختی
17.آقای نصرت‌اله برزوئی
18.آقای سجاد بساطی
19.آقای منصور بهادری
20.آقای علی بی‌باک
21.خانم فرشته پارکابیان
22.آقای آقای مهدی تقی‌نیا
23.آقای یوسف تلوکی
24.خانم مریم جان‌بخشی
25.آقای طالب جانی
26.آقای محمد‌رضا جعفری
27.آقای امیر جعفریان
28.آقای علی جعفری‌فرد
29.آقای کیومرث جلیلیان
30.آقای حسین جمالی
31.خانم طیبه جمشیدی
32.آقای قدرت جمشیدیان
33.آقای علی جوادیان
34.آقای محمد‌علی چناری
35.آقای عارف حاجی
36.آقای حجت حسن‌زاده
37.آقای سید عباس حسینی
38.خانم پروین خان‌محمدی
39.آقای مجتبی خدایاری
40.آقای سعید خسروی‌نژاد
41.خانم ذهره دارائی
42.آقای رضا درخشنده
43.آقای یونس درویشی
44.آقای سید یونس رسولی
45.آقای اله یار رشیدی
46.آقای حسن رضائی
47.خانم معصومه سارائی دهبالایی
48.آقای مصطفی ستاری‌پور
49.خانم زهرا سلیمان هیوری
50.آقای احمد سلیمانی
51.خانم سیده کبری سلیمانی
52.آقای صادق سلیمانی
53.آقای علی‌نجات سلیم‌بیگی
54.آقای حسین شاکیان
55.آقای باقر شاه‌محمدی
56.آقای محمد‌رضا شکر‌بیگی
57.آقای حمیدرضا شکری
58.آقای جعفر شهبازی
59.آقای خلیل شوهانی
60.آقای مهرداد شوهانی
61.آقای محمد‌جواد شیرخانی
62.آقای محمدرضا صفروندی
63.آقای جعفر صیادی
64.آقای صابر صید یوسفی
65.آقای احمد عباس‌پور
66.آقای محمد حسین عباس‌زاده
67.آقای رضا عباسی
68.آقای موسی عبدی
69.آقای نبی‌اله عبدی
70.آقای عمران عزیززاده
71.آقای حسین عزیزی
72.آقای علی‌نظر فتح‌اللهی
73.آقای رضا فیض‌اللهی
74.آقای هادی کرمی
75.آقای علی کریمی
76.آقای سجاد لطفی
77.آقای محمدرضا لطفی
78.آقای سید قدرت‌اله لواجی
79.آقای حمید مجیدی
80.آقای علی محتشم پور
81.خانم زهرا محمدی
82.آقای سعید محمدی
83.آقای فرشید محمدی
84.آقای محمدباقر محمدی
85.آقای جواد مرادی
86.آقای حسن مسعودی
87.آقای زاهد معصومی
88.آقای ایرج مقدم
89.آقای امید ملکشاهی
90.آقای رضا ملکی
91.آقای مجتبی ملکی
92.خانم مژگان ملکی
93.آقای وحید ملکی
94.آقای عبداله منصوری
95.آقای علی مهدوی
96.آقای مظفر میرزاد
97.آقای مهدی نصراللهی
98.آقای علی نصرتیان
99.آقای یونس نوروزی
100.آقای نوراله نیک‌پور
101.آقای فرشاد همتی
102.آقای علی‌اشرف هواسی
103.آقای کمر وطنی
104.آقای میلاد ولی‌بیگی
105.آقای مراد یارمحمدی
106.آقای حسین‌علی یاری
107.آقای سید عارف یوسفی
توجه:
1. نظر به اینکه تعداد اعضای اصلی شورای اسلامی این شهر 7 نفر است. رای دهندگان در روز اخذ رای فقط اسامی تعداد حداکثر 7 نفر را می‌تواننددر برگ رای بنویسند.
2. هیات اجرایی شهرستان مستقر در فرمانداری ایلام در اجرای ماده 52 قانون انتخابات شوراهای اسلامی کشور از تاریخ انتشار این آگهی تا دو روز پس از اعلام نتیجه اخذ رای. آماده دریافت شکایات انتخاباتی می‌باشد.
نظرات ارسال نظر