۱۰ شرط قبولی نماز

صحیح بودن نماز مربوط به صورت ظاهری و جسم نماز است، اما قبولی آن مربوط به باطن نماز است که نماز باید روح داشته باشد و بتواند در عالم ملکوت بالا برود، خداپسند باشد و بتواند روح انسانی را نیز ارتقاء دهد
تاریخ انتشار: ۳ بهمن ۱۴۰۲ ساعت:08:51
نظرات ارسال نظر