تکلیف مجلس به سازمان برنامه برای تصویب سند نظام فنی-اجرائی یکپارچه کشور

نمایندگان مجلس شورای اسلامی، سازمان برنامه و بودجه را مکلف کردند تا سند نظام فنی - اجرائی یکپارچه کشور را حداکثر تا پایان سال اول برنامه به تصویب هیات وزیران برساند.
به گزارش فریاد، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (دوشنبه) و در جریان بررسی گزارش کمیسیون تلفیق در خصوص لایحه برنامه هفتم توسعه، ماده ۲۱ لایحه را به تصویب رساندند.
بر اساس ماده ۲۱ لایحه، سازمان مکلف است سند نظام فنی-اجرائی یکپارچه کشور موضوع ماده (۳۴) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور را حداکثر تا پایان سال اول برنامه با رویکرد مدیریت (کنترل) نهائی طرح اجرا شده مبتنی بر شاخص‌های قیمت تمام شده، کیفیت و زمان اجرا، بازنگری و به تصویب هیأت وزیران برساند.
پس از تصویب این سند، تمام دستگاه‌هایی که به نحوی از وجوه عمومی کشور استفاده می‌کنند، مشمول سند نظام فنی-اجرائی یکپارچه فوق الذکر هستند.
تاریخ انتشار: ۱۰ مهر ۱۴۰۲ ساعت:10:00
نظرات ارسال نظر