سه سهمیه المپیک در دست وزنه‌برداری ایران/ کیانوش حذف شد

وزنه‌برداری ایران طبق اعلام فدراسیون جهانی پس از مسابقات قهرمانی جهان ۲۰۲۳، در بخش مردان سه سهمیه المپیک دارد.
به گزارش فریاد، پس از مسابقات وزنه‌برداری قهرمانی جهان ۲۰۲۳ عربستان رنکینگ کسب سهمیه المپیک به روز شد. در حال حاضر ایران در سه وزن، ۸۹، ۱۰۲ و ۱۰۲+ کیلوگرم جزو ۱۰ نفر اول، نماینده دارد و دارای سهمیه المپیک است.
طبق سیستم کسب سهمیه المپیک، ۱۰ وزنه بردار اول هر وزن به همراه بهترین نفرات هرقاره سهمیه المپیک می‌گیرند.
در رنکینگ اصلی که از هر کشور تنها یک وزنه‌بردار قرار دارد، مصطفی جوادی در دسته ۸۹ کیلوگرم چهارم است. رضا دهدار دار دسته ۱۰۲ کیلوگرم هشتم و علی داودی در دسته ۱۰۲+کیلوگرم چهارم هستند.
 در بخش زنان هم الهام حسینی در رنکینگ اصلی دسته ۸۱ کیلوگرم، همچنان هجدهم است و بهترین نفر قاره آسیا نیست چون بالاتر از او نمایندگان کره‌جنوبی، مغولستان و تایلند قرار دارند.
رنکینگ وزنه‌برداران به شرح زیر است:
بخش مردان
دسته ۸۹ کیلوگرم:
مصطفی جوادی در رنکینگ اصلی که از هر کشور تنها یک نماینده در رنکینگ است، با رکورد ۳۸۴ کیلوگرم که در قهرمانی جهان ۲۰۲۳ ثبت کرد، چهارم است.
 لانگ لیست (بدون حذف وزنه‌برداران):
۵- مصطفی جوادی با رکورد ۳۸۴ کیلوگرم
۴۲- حسین سلطانی با رکورد ۳۳۸ کیلوگرم
*کیانوش رستمی به دلیل شرکت نکردن در قهرمانی جهان ۲۰۲۳ به طور رسمی از رنکینگ المپیک پاریس حذف شد.
آپلود عکس
دسته ۱۰۲ کیلوگرم:
رضا دهدار در رنکینگ اصلی که از هر کشور تنها یک نماینده در رنکینگ است، با همان رکورد ۳۹۰ کیلوگرم که درقهرمانی جهان ۲۰۲۲ کلمبیا ثبت کرد، هشتم است.
 لانگ لیست (بدون حذف وزنه‌برداران):
۱۰- رضا دهدار با رکورد ۳۹۰ کیلوگرم
۳۹- امیر حقوقی با رکورد ۳۷۲ کیلوگرم
۵۰- محمد زارعی با رکورد ۳۶۰ کیلوگرم
۵۳- رسول معتمدی با رکورد ۳۵۸ کیلوگرم
آپلود عکس
دسته ۱۰۲+ کیلوگرم:
علی داودی در رنکینگ اصلی که از هر کشور تنها یک نماینده در رنکینگ است، با رکورد ۴۵۲ کیلوگرم که در قهرمانی جهان ۲۰۲۳ ثبت کرد، همچنان چهارم است.
لانگ لیست (بدون حذف وزنه‌برداران):
۴- علی داودی با رکورد ۴۵۲ کیلوگرم
۹- آیت شریفی با رکورد ۴۳۶ کیلوگرم
۲۹- مهدی کرمی با رکورد ۳۸۹ کیلوگرم
۳۵- پیمان جان با رکورد ۳۸۵ کیلوگرم
آپلود عکس
بخش زنان
دسته ۷۱ کیلوگرم:
ریحانه کریمی در در رنکینگ اصلی که از هر کشور تنها یک نماینده در رنکینگ است، با رکورد ۲۰۱ کیلوگرم که در قهرمانی جهان ۲۰۲۳ ثبت کرد، چهل و دوم است.
دسته ۸۱ کیلوگرم:
الهام حسینی در در رنکینگ اصلی که از هر کشور تنها یک نماینده در رنکینگ است، با رکورد ۲۳۷ کیلوگرم که در قهرمانی آسیا ۲۰۲۳ ثبت کرد، هجدهم است.
تاریخ انتشار: ۱ مهر ۱۴۰۲ ساعت:10:45
نظرات ارسال نظر