نتایج نهایی انتخابات در حوزه جنوبی استان ایلام

نتایج نهایی انتخابات مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه دهلران، دره شهرو آبدانان و بدره اعلام شد.
به گزارش فریاد، نتیجه آرای تجمیع شده و نهایی تمامی کاندیداهای حوزه انتخابیه دهلران، دره شهرو آبدانان و بدره به ترتیب زیر می‌باشد.

بهزاد علیزاده: ۱۸۴۶۵
صادق کرمی: ۱۶۳۴۰
اسدالله  چراغی: ۱۱۰۳۹
محمدتقی محمدی: ۹۴۸۶
شادمهر کاظم زاده: ۶۸۶۶
حسین نورعلیوند: ۴۸۷۴
ولی پیری: ۴۸۴۸
روح الله کرمی: ۳۶۹۳
محمدوفائی یگانه: ۳۶۴۷
علیرضا ابدال‌بیگی: ۳۰۸۹
کاظم کرمی: ۲۵۹۵
روح‌اله عبدخانی: ۲۰۸۰
قباد طهماسبی: ۱۸۶۲
علی مومنی: ۱۸۱۵
یونس گلی: ۱۱۶۶
مهدی کوثری: ۱۰۰۵
سایه‌میر خدارحمی: ۵۴۶
لطیف نوری: ۳۰۴

تعداد کل شعب: ٢٠٧
جمع باطله غیر مأخوذه: ۴٠
جمع باطله مأخوذه: ١٧٧٧
آراء صحیح: ٩۴٠٩٠
واجدین شرایط رأی حوزه: ١٣٣۵۴٢
کل مأخوذه در حوزه: ٩۵٨۶٧
درصد مشارکت حوزه: ٧١ درصد 
با توجه به اینکه هیچ کاندیدایی حد نصاب ۲۰ درصد از کل آراء را کسب نکرد؛ آقایان بهزاد علیزاده و صادق کرمی به دور دوم انتخابات که در تاریخ ۱۳۹۹/۱/۲۹ برگزار می شود، راه یافتند.
نظرات ارسال نظر