نتایج نهایی انتخابات در حوزه شمالی استان ایلام

فرمانداری ایلام نتایج نهایی انتخابات مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه ایلام، مهران، ایوان، سیروان، چرداول و ملکشاهی را اعلام کرد.
به گزارش فریاد، نتایج آرای نامزدهای یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابه ایلام، مهران، ایوان، سیروان، چرداول و ملکشاهی به ترتیب زیر می‌باشد.

۱. علی اکبر بسطامی ۴۲۲۹۶
۲. سارا فلاحی ۳۶۹۰۹
۳. محمد تقی قاسمی ۲۳۶۹۵
۴. حجت اله شیرزادی ۲۲۲۵۲
۵. مراد محمدی ۲۱۰۶۳
۶. مهرداد عظیمی ۲۰۳۲۵
۷. روح اله ناصرزاده ۱۸۳۰۱
۸. حسین رحیمی ۱۵۱۹۲
۹. عباس علیپور ۱۵۱۲۲
۱۰. مهدی شریفی ۱۰۷۹۲
۱۱. سیدمحمد طاهری مقدم ۸۴۸۰
۱۲. عمران علیمحمدی ۷۰۲۶
۱۳. لطیف صادقی ۶۰۰۴
۱۴. سیدمحمد موسوی ۵۵۸۶
۱۵. سلام امینی ۳۶۶۱
۱۶. جلال میرزایی ۳۰۹۴
۱۷. میرحسین خورانی ۲۳۴۹
۱۸. فریدون جعفری نیک  ۱۸۹۴
۱۹. کمر وطنی ۱۷۶۰
۲۰. حشمت  اله شریفی ۱۵۷۸
۲۱. عبدالصاحب نوروزی ۱۲۱۰
۲۲. علی همافر ۸۳۷
۲۳. سعید میری ۶۸۱
۲۴. نادر قیطاسی ۵۰۲
۲۵. جهانبخش جعفری ۴۵۴
۲۶. محمد نبی عرفانی 250
نظرات ارسال نظر