علت شیوع تب کریمه کنگو کمبود واکسن نیست

رئیس کمیته دام و طیور کمیسیون کشاورزی مجلس با تاکید بر این‌که «علل شیوع بیماری تب کریمه کنگو کمبود واکسن نیست»، گفت: مشکل اصلی در شیوع و پیدایش این بیماری به سمپاشی و بهداشت محیط زندگی دام باز می‌گردد.
به گزارش فریاد، علی ابراهیمی، با اشاره به اخبار منتشر شده در خصوص عدم تامین واکسن از سوی وزارت کشاورزی برای جلوگیری از گسترش بیماری تب کریمه کنگو بیان کرد: تب کریمه کنگو در اثر کنه‌ها و گزش حشرات انتقال پیدا می‌کند و با واکسن به طور کلی قابل پیشگیری نیست. در دام علائم این بیماری وجود ندارد و فقط در انسان این بیماری خود را نشان می‌دهد.
وی در ادامه اظهار کرد: به محض شناسایی کانون بیماری باید سمپاشی انجام شود و ترددها در آنجا کنترل گردد.
سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس در ادامه تصریح کرد: تب کریمه کنگو یک بیماری وارداتی است و بیماری بومی در کشور نبوده است. متاسفانه ما نتوانستیم آنطور که باید با آن مبارزه کنیم و اکنون در حال بومی شدن است که یک خطر بالقوه برای کشور محسوب می‌شود.
وی افزود: علت گسترش این بیماری در عدم وجود واکسن نیست بلکه به سمپاشی و بهداشت محیط زندگی دام باز می‌گردد. کمیته دام و طیور کمیسیون کشاورزی این موضوع را دنبال کرده و به دولت توصیه می‌کنیم اعتبارات لازم برای مبارزه و ریشه‌کن کردن این بیماری در نظر بگیرد.
وی در پایان گفت: باید به محض شناسایی این بیماری کانون آن سمپاشی شده تا بیماری ریشه‌کن شود.
نظرات ارسال نظر