معرفی برگزیدگان جشنواره «نقد کتاب»

برگزیدگان شانزدهمین دوره جشنواره «نقد کتاب» معرفی شدند.
به گزارش فریاد، به نقل از ایسنا، هیئت داوران شانزدهمین دوره جشنواره «نقد کتاب» برگزیدگان را به شرح زیر معرفی کرده است:

کلیات
در این حوزه یک اثر شایسته تقدیر شناخته شد:
«نقد و تحلیل کتاب روش تحقیق به زبان ساده»، مراد اسماعیلی، پژوهشنامه انتقادی متون، ش۲، اردیبهشت۱۳۹۷.

فلسفه، کلام و عرفان
در این حوزه یک اثر شایسته تقدیر شناخته شد:
«آسیب­‌شناسی کتاب درسی مبانی عرفان نظری با رویکرد تحلیل محتوا و روش»، محمدرضا ارشادی‌نیا، پژوهش و نگارش کتب دانشگاهی، بهار و تابستان ۱۳۹۷.

الف) قرآن و حدیث
در این حوزه یک اثر شایسته تقدیر شناخته شد:
«بازخوانی نقادانه و واکاوی روایات عاشورایی کتاب الهدایة­الکبری خصیبی»، محسن رفعت و وحید شریفی گرم­دره، پژوهشنامم امامیه، ش۸، پاییز و زمستان ۱۳۹۷.

ب) فقه و حقوق
در این حوزه یک اثر شایسته تقدیر شناخته شد:
«نقد کتاب مبانی حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران»، ابراهیم موسی ­زاده، پژوهشنامه انتقادی متون، ش۵، مرداد ۱۳۹۷.

علوم اجتماعی

الف) علوم اجتماعی
در این حوزه یک اثر برگزیده شناخته شد:
«بررسی و ارزیابی کتاب ایدئولوژی و اتوپیا: مقدمه­‌ای بر جامعه‌شناسی شناخت»، فرهنگ ارشاد، پژوهشنامه انتقادی متون، ش۱۲، اسفند ۱۳۹۷.

ب) علوم سیاسی
در این حوزه یک اثر برگزیده شناخته شد:
«روانکاوی لاکانی و امکان بازآفرینی امر سیاسی: بازخوانی انتقادی لاکان و امرسیاسی»، علی‌اشرف نظری، پژوهشنامه انتقادی متون، ش۶، شهریور ۱۳۹۷.

ج) ارتباطات
در این حوزه یک اثر شایسته تقدیر شناخته شد:
تولید علم انسانی قرآنی بدون التزام به قواعد تفسیر: نقد کتاب هم­شناسی فرهنگی...»، مصطفی همدانی، دین و سیاست فرهنگی، ش۱۰، بهار و تابستان ۱۳۹۷.

زبان و زبان­شناسی
در این حوزه یک اثر شایسته تقدیر شناخته شد:
«نقد و معرفی کتاب نظام انطباق در زبان تاتی»، جهاندوست سبزعلی‌پور، پژوهش ‌های زبان­شناسی تطبیقی، ش۱۶، پاییز و زمستان ۱۳۹۷.

ادبیات

الف) نقد ادبی
در این حوزه یک اثر شایسته تقدیر شناخته شد:
«یادداشت‌­هایی درباره فردوسی و شاهنامه»، سجاد آیدنلو، آینه پژوهش، ش۱۶۹، فروردین و اردیبهشت ۱۳۹۷.

ب) متون کهن 
در این حوزه یک اثر برگزیده  شناخته شد:
«میل در چشم جهان بینش کشید: نورالعیون زرین دست و تصحیح آن»، گلپر نصری و یونس کرامتی، آینه میراث، ش۶۲، بهار و تابستان ۱۳۹۷.

ادبیات داستانی
در این حوزه یک اثر شایسته تقدیر شناخته شد:
«نقد فمنیستی بوم­گرای رمان جای خالی سلوچ»، بهزاد پورقریب، ادبیات پارسی معاصر، ش۲، پاییز و زمستان ۱۳۹۷.

تاریخ و جغرافیا
در این حوزه یک اثر برگزیده شناخته شد:
«نقدی بر کتاب ایران در عصر صفوی»، بهزاد کریمی، پژوهشنامه انتقادی متون، ش ۱۰، دی ۱۳۹۷.

علوم و فنون
در این حوزه یک اثر برگزیده شناخته شد:
«نقدی بر کتاب تاریخ و فلسفه ریاضیات»، حسن امینی، پژوهشنامه انتقادی متون، ش۱، فروردین ۱۳۹۷.

کودک و نوجوان
در این حوزه یک اثر برگزیده شناخته شد:
«درآمدی بر بوم‌فمنیسم: مطالعه موردی دو دوست و دیلینگ دیلینگ»، مسیح ذکاوت، مطالعات ادبیات کودک، ش۱۸، پاییز و زمستان۱۳۹۷.
نظرات ارسال نظر