5492 واحد مسکن ملی در ایلام احداث می‌شود

مدیرکل راه و شهرسازی ایلام از برنامه‌ریزی برای احداث 5492 واحد مسکن ملی در ایلام خبر داد.
به گزارش فریاد، علی‌اصغر کاظمی با اعلام این خبر، اظهار کرد: از این تعداد واحد مسکونی 2538 واحد از محل بازآفرینی شهری، 1673 واحد از منابع سازمان ملی زمین و مسکن و 1281 واحد نیز به وسیله بنیاد مسکن انقلاب اسلامی احداث می‌شوند.
وی گفت: مناقصه جهت احداث مسکن ملی استان در جریان است و بعد از انعقاد قرارداد و شروع احداث این واحدها فراخوان ثبت نام از متقاضیان نیز اعلام خواهد شد.
مدیرکل راه وشهرسازی استان از جمله شرایط متقاضیان برای ثبت نام مسکن ملی را تأهل، سابقه سکونت در شهر مورد تقاضای مسکن ملی، عدم استفاده از امکانات و تسهیلات دولتی برای خرید مسکن و شرایط دریافت تسهیلات اعم از اعتبارسنجی و  نداشتن مالکیت شخصی عنوان کرد.
نظرات ارسال نظر