صدور بیش از ۲۹۷ هزار شناسنامه مکانیزه در ایلام

مدیرکل ثبت احوال ایلام از صدور ۲۹۷ هزار و ۳۴٠ (معادل ۶۸ درصد) جلد شناسنامه مکانیزه در استان خبر داد.
به گزارش فریاد، سیدمحمدعلی تقوی اظهار داشت: این تعداد شناسنامه مکانیزه صادره شده از مجموع ۴۴۵ هزار و ۵۸۲ جلد شناسنامه نمونه قدیم (دستی) بوده است.
وی افزود: در حال حاضر ۱۴۸ هزار و ۲۴۲ جلد شناسنامه نمونه قدیم و غیر مکانیزه در دست مردم استان است که علیرغم آمادگی ثبت احوال برای تعویض این شناسنامه‌ها و صدور شناسنامه مکانیزه به جای آن‌ها هنوز به ثبت احوال مراجعه نکرده‌اند.
مدیرکل ثبت احوال ایلام اظهار داشت: در مجموع به نسبت جمعیت استان در سال‌های گذشته تاکنون، تعداد ۴۹۷ هزار و ۹۲٠ جلد انواع شناسنامه مکانیزه در استان صادر شده که این تعداد معادل ۸۲ درصد جمعیت استان است.
تقوی یادآور شد: در نیمه نخست سال‌ جاری ۱۶ هزار و ۴۵۳ جلد شناسنامه مکانیزه در استان توسط ثبت احوال صادر شده است.
نظرات ارسال نظر