کشت کلزا در ۲ هزار هکتار از اراضی مهران

معاون جهاد کشاورزی مهران گفت: تاکنون کشت کلزا در ۲ هزار هکتار از اراضی این شهرستان انجام شده است.
به گزارش فریاد، حشمت الله نظربیگی اظهار داشت: شهرستان مهران با داشتن حدود ۳۰ هزار هکتار اراضی کشاورزی آبی و دیم این روز‌ها مهیای کشت کلزا شده است.
وی افزود: بر اساس برنامه ابلاغی سازمان حدود ۲ هزار و ۵۰۰ هکتار از اراضی شهرستان برای کشت کلزای آبی برای شهرستان در نظر گرفته شده است.
معاون جهاد کشاورزی شهرستان مهران تصریح کرد: با توجه به کمبود منابع آبی به ویژه در دشت کنجانچم تاکنون ۲ هزار هکتار آن محقق شده است.
وی گفت: این دانه روغنی مقرون به صرفه مدت‌هاست که مورد توجه کشاورزان مهرانی قرار گرفته است، با کاشتن دانه روغنی کلزا گام مهمی در راستای تولید و اشتغال صورت می‌گیرد.
معاون جهاد کشاورزی مهران یادآور شد: کلزا محصولی مناسب برای تنوع کشت و اصلاح خاک است، این محصول به خاطر داشتن ریشه‌های راست که عمق خاک نفوذ می‌کنند عناصر غذایی را بالا آورده و در اختیار محصول بعدی قرار می‌دهد.
نظرات ارسال نظر