گفت‌وگوی وزیران خارجه ایران و اریتره درباره همکاری‌ها در شاخ آفریقا

حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه ایران با عثمان صالح محمد وزیر خارجه اریتره در نیویورک دیدار و درباره همکاری‌ها در شاخ آفریقا رایزنی کردند.
به گزارش فریاد، حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه ایران با همتای اریتره‌ای خود در محل اقامت خود دیدار و درباره همکاری‌ها ایران و اریتره در شاخ آفریقا بحث و تبادل نظر کردند.
امیرعبداللهیان که برای شرکت در نشست سران هفتاد و هفتمین مجمع عمومی سازمان‌ملل به همراه آیت الله سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور سفر کرده، در راستای دیپلماسی دولت سیزدهم برای تقویت و گسترش روابط هرچه بیشتر جمهوری اسلامی ایران با کشورهای مختلف جهان در حال رایزنی با همتایان خود در کشورهای مختلف است.
نظرات ارسال نظر