مطلوب بودن میزان ذخیره کالاهای استراتژیک کشور

معاون بازرگانی داخلی وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: با وجود تمامی مشکلات نظیر کرونا، تحریم و خشکسالی ذخیره کالا‌های اساسی مردم در شرایط مطلوبی قرار دارد.
به گزارش فریاد، عباس قبادی گفت: ستاد تنظیم بازار کشور برای تامین روزانه محصولات و کالا‌های اساسی بصورت مرتب نشست‌هایی را برگزار و تصمیمات لازم را اتخاذ می‌کند.
وی افزود: ایلام جزء پنج استان کشور از نظر ستاد تنظیم بازار از حیث، مصوبات، قیمت‌ها و نظم در جلسات بوده که این نشان‌دهنده عزم و اراده مدیران برای رفع مشکلات اقتصادی مردم استان است.
معاون وزیر صمت تاکید کرد: تمامی تصمیمات ستاد تنظیم بازار استان ایلام که مصوب شود ستاد تنظیم بازار کشور در آن مداخله نخواهد داشت و در زمینه کالا‌های اساسی نظیر روغن، برنج، شکر و دیگر اقلام اگر چنانچه نیازی داشت، تامین خواهد شد.
قبادی اظهار کرد: وزارت صمت از مرغداران ایلامی در خصوص تامین نهاده‌های دامی حمایت می‌کند چرا که این استان از استان‌های محروم کشور است و باید دولتمردان به آنان ویژه توجه کنند.
وی اضافه کرد: اگر مرغداران در خصوص نهاده‌های دامی با کمبود مواجه شدند، باید از ذخایر استفاده کنند تا با مشکل کمبود تولید مرغ مواجه نشویم.
نظرات ارسال نظر