نور افکن نقد رسانه‌های ایلام بر پستوهای نمور می‌تابد

همراهی مسئولان استان با رسانه‌ها، فرصتی مغتنم و کم‌سابقه است که می‌تواند مطالبه‌گری را قوت بخشد و نورافکن نقد را به پستوهای نمور و جاهایی که برای خود مصونیت آهنین فرض کرده‌اند، بتاباند.
عمران خودآموز*
تلاش و تکاپوی رسانه‌ها و مطالبه‌گری آن‌ها از منظر افکار عمومی، نویدبخش روزهای خوب در زمینه احقاق حقوق عامه است. هم‌افزایی و وحدت درونی اصحاب رسانه و تمسک به میثاق اخلاق حرفه‌ای، به‌دور از شعارزدگی و حُب و بغض‌های شخصی، راه رسیدن به قله اهداف و کسب رضایت و اعتماد مردم است.
قدرشناسی از نگاه بلند مسئولان ارشد استان در همراهی با رسانه‌ها، نه تنها آنان را به حمایت بیشتر ترغیب می‌کند، بلکه آزادی عمل رسانه‌ها را تقویت و در عین حال مسئولیت آنان را دو چندان خواهد کرد.
مشی معتدل امام جمعه ارجمند ایلام و ارتباط وثیق ایشان با رسانه‌ها، فرصتی مغتنم و کم‌سابقه است که می‌تواند مطالبه‌گری را قوت بخشد و نورافکن نقد را به پستوهای نمور و جاهایی که برای خود مصونیت آهنین فرض کرده‌اند، بتاباند. استاندار ایلام نیز که هماره میز مطبوعات استان را در جلسات اداری برای مطالبه‌گری از مسئولان ملی محفوظ داشته و ارج نهاده است، از یک سو، رسانه‌ها را بازوی توانمند توسعه و از سوی دیگر ناظرانی بی‌طرف می‌داند که آسیب‌ها و خطاها را به موقع گوشزد می‌کنند.
بی‌گمان با شرایط پیش‌گفته، دوران بلوغ و بالندگی رسانه‌های استان فرا رسیده است و هر رسانه می‌تواند در این فضای تعاملی و حرفه‌ای صاحب نقش و اثر باشد.
کرونا، بوته آزمایش رسانه‌ها و آزمون مسئولیت‌مداری آنان بود، که با موفقیت و نمره قابل قبول از آن بیرون آمدند و البته کماکان در این صحنه و عرصه، حضور جدی دارند.
برای تمام فعالان بی‌مزد و منت این عرصه خطیر آرزوی سلامتی و سربلندی دارم.
*مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان ایلام
نظرات ارسال نظر