استاندار ایلام:

مانع زدایی از مسیر تولید و استقبال از سرمایه گذاران در ایلام

استاندار ایلام بر رفع موانع تولید و استقبال از سرمایه گذاران در استان تاکید کرد.
به گزارش فریاد، استاندار ایلام گفت: افزایش میزان سرمایه گذاری در استان علاوه بر افزایش تولید و رونق اقتصادی، منجر به کاهش نرخ بیکاری و ایجاد اشتعال پایدار برای جوانان می‌شود.
وی با تاکید بر مانع زدایی از مسیر تولید و استقبال از سرمایه گذاران، خواستار بهره گیری از ظرفیت ستاد اجرایی فرمان حضرت امام و سایر بنیادها، سرمایه گذاران و پیمانکارانی که فرصت کار در ایلام پیدا می‌کنند شد و افزود: باید در اجرای طرح‌ها و پروزه‌های استان با بهره گیری از ظرفیت‌های داخل استان و جذب نیرو‌های بومی زمینه اشتعال جوانان و کاهش بیکاری فراهم آید.
نوذری تاکید کرد: پس از بهره برداری و اتمام پیمان برخی شرکت‌ها با کارگران بومی استان، مساعدت شد که این افراد در سایر پروژه‌های استان بکارگیری شوند و برای شرکت‌ها و بنیاد‌هایی که در استان فعالیت می‌کنند بعنوان یک الگو در دستور کار قرار گیرد.
استاندار ایلام با بیان اینکه پنج میلیارد یورو از آغاز دولت تدبیر و امید تاکنون در حوزه نفت و گاز استان سرمایه گذاری شده است، مطرح کرد: ظرفیت‌های نفت، گاز و پتروشیمی استان می‌تواند ایلام را در مسیر توسعه قرار دهد.
نظرات ارسال نظر