مدیرکل بهزیستی استان:

خانواده‌های کودکان کار ایلام توانمندسازی می‌شوند

توانمندسازی، استقلال مالی و خودکفایی خانواده‌های کودکان کار یکی از اولویت‌های بهزیستی است.
به گزارش فریاد، زهرا همتی گفت: در این زمینه این اداره کل با پرداخت کمک بلاعوض برای اشتغال این خانواده‌ها سعی در توانمندسازی و جلوگیری از کار کودکان آن‌ها دارد.
وی با ذکر اینکه پارسال هفت خانواده کودکان کار این استان با حمایت مالی بهزیستی خودکفا شده اند، افزود: در این مدت همچنین حدود ۶۰۰ میلیون ریال کمک بلاعوض به عنون سرمایه کار در راستای توانمندسازی به خانواده‌های این کودکان پرداخت شده است.
وی در تعریف کودکان کار گفت: کودکانی که ساعاتی در طول روز در خیابان را به کار کردن سپری می‌کنند را کودکان کار می‌گویند.
وی اظهار کرد: نگاه به‌کودکان‌کار به این معنی نیست که کودک هیچ‌کاری انجام ندهد بلکه کودکان می‌توانند در کار‌هایی نظیر کشاورزی و باغداری به خانواده هایشان کمک کنند و در این زمینه به مهارت برسند.
مدیرکل بهزیستی ایلام گفت: آنچه در کار کودکان منع می‌شود انجام اموری است که سلامت جسمی، روانی و عزت نفس آن‌ها را خدشه دار کرده و موجب سو استفاده و ایجاد آسیب بر آن‌ها می‌شود.
نظرات ارسال نظر