فرمانده انتظامی شهرستان ملکشاهی گفت:

۴ فقره سرقت در ملکشاهی کشف شد

کارآگاهان پلیس آگاهی شهرستان با انجام اقدامات اطلاعاتی موفق شدند ۲ سارق سابقه دار را شناسایی و پس از هماهنگی با مقام قضائی در یک عملیات غافلگیرانه آن‌ها را دستگیر کنند.
به گزارش فریاد، بهزاد ولیان فرمانده انتظامی شهرستان ملکشاهی گفت: کارآگاهان پلیس آگاهی شهرستان با انجام اقدامات اطلاعاتی موفق شدند ۲ سارق سابقه دار را شناسایی و پس از هماهنگی با مقام قضائی طی یک عملیات غافلگیرانه آن‌ها را دستگیر کنند.
وی افزود: این سارقین هنگامی که با مستندات پلیس روبرو شدند، لب به اعتراف گشوده و به ۴ فقره سرقت از اماکن خصوصی اعتراف کردند.
ولیان تاکید کرد: در این زمینه پرونده تشکیل شد و متهمان جهت مراحل قانونی به مراجع قضایی تحویل و روانه زندان شدند.
نظرات ارسال نظر