شهرک صنعتی شهرستان سیروان گاز‌دار شد

مدیر عامل شرکت گاز استان ایلام از گاز‌دار شدن ۷۰ واحد صنعتی، تولیدی و کشاورزی در شهرستان سیروان خبر داد.
به گزارش فریاد، عباس شمس اللهی مدیر عامل شرکت گاز استان ایلام از گاز‌دار شدن ۷۰ واحد صنعتی، تولیدی و کشاورزی در شهرستان سیروان خبر داد و گفت: شرکت گاز استان ایلام برنامه‌های مدونی برای تحقق نامگذاری امسال از جمله رفع موانع تولید و حمایت از اشتغال پایدار در حوزه صنایع شهرستان را در دست اقدام دارد که به مرور زمان اجرایی می‌شوند.
وی افزود: در این شهرستان تعداد ۷۰ واحد صنعتی، تولیدی و کشاورزی فعال گازدار هستند و در آینده نزدیک با تکمیل شدن و استقرار واحد‌های صنعتی جدید در شهرک صنعتی سیروان، تعداد واحد‌های صنعتی گازدار این شهرستان افزایش خواهد یافت.
شمس الهی اضافه کرد: ضریب نفوذ گاز رسانی در خانوار‌های این شهرستان در حوزه شهری ۱۰۰ درصد و در حوزه روستایی ۹۶ درصد است.
شمس اللهی گفت:  شهرستان سیروان با مرکزیت لومار دارای یک شهر و ۶۱ روستا است که تاکنون شهر لومار و ۵۸ روستای آن از نعمت گاز برخوردار و پروژه گازرسانی به روستا‌های چم شیر و چم‌روته نیز تا پایان ماه جاری به اتمام رسیده و این روستا‌ها نیز گازدار خواهند شد.
نظرات ارسال نظر