زمین خوردن بایدن در هنگام دوچرخه سواری

رئیس جمهور آمریکا هنگام پیاده شدن از دوچرخه در پارک نزدیک منزلش در ایالت دلاور زمین خورد.

به گزارش فریاد، رئیس جمهور 79 ساله آمریکا در پایان دوچرخه‌سواری صبح شنبه به وقت واشنگتن در مقابل چشم خبرنگاران و مردم از دوچرخه‌اش افتاد و نقش بر زمین شد.
بایدن هنگام پیاده شدن از دوچرخه در پارک کیپ هنلوپن در نزدیک خانه‌ ساحلی‌اش در ایالت دلاور زمین خورد، اما گفت که هیچ گونه آسیبی ندیده است.
بایدن و همسرش جیل بایدن مشغول دوچرخه سواری صبحگاهی خود بودند که رئیس جمهوری آمریکا تصمیم گرفت با دوچرخه به نزدیکی گروهی از حامیان خود برود که در امتداد مسیر دوچرخه وی را تشویق می‌کردند، اما هنگام پیاده شدن از دوچرخه تعادلش را از دست داد و زمین خورد.

نظرات ارسال نظر