قهر اسکوچیچ و هاشمیان از مراسم بدرقه تیم‌ملی بانوان

صحبت‌های مجری برنامه بدرقه تیم‌ملی فوتبال بانوان منجر به ناراحتی سرمربی و مربی تیم‌ملی شد و آن‌ها با قهر مراسم را ترک کردند.
به گزارش فریاد، مراسم بدرقه از تیم‌ملی فوتبال بانوان در آکادمی ملی فوتبال برگزار شد. در این مراسم اسکوچیچ و هاشمیان، سرمربی و مربی تیم‌ملی فوتبال حضور پیدا کرده بودند اما اتفاقی که در خلال این مراسم رخ داد، منجر به ناراحتی این دو نفر شد.
در خلال مراسم، همراه اسکوچیچ به مجری برنامه اعلام کرد که سرمربی تیم ملی برای تقدیر از اعضای تیم‌ملی بانوان به روی سِن برود اما در همین لحظه مجری برنامه خطاب به اسکوچیچ می‌گوید "آسیاب به نوبت" که یعنی او بنشیند تا زمانی که صدایش کنند.
این رفتار باعث ناراحتی اسکوچیچ و هاشمیان شد و آن‌ها با قهر مراسم را ترک کردند تا مراسم بدرقه از تیم‌ملی بانوان بدون حاشیه نماند.
نظرات ارسال نظر