بهترین رکوردهای وزنه‌برداران در سال ۲۰۲۱

رنکینگ وزنه‌برداران بر اساس بهترین رکوردی که در مسابقات سال ۲۰۲۱ ثبت کردند، مشخص شد.
به گزارش فریاد، پس از پایان رقابت‌های وزنه برداری در سال ۲۰۲۱، براساس رکورد مجموع وزنه برداران، رنکینگ هر وزن تعیین شد. این رنکینگ بر اساس نتایج تمام مسابقات سال ۲۰۲۱ و بهترین رکوردی است که وزنه برداران به ثبت رسانده‌اند.
در میان اوزان ۸۱ تا ۱۰۹+ کیلوگرم، ایران تنها صدر رنکینگ دسته ۱۰۲ کیلوگرم را در اختیار دارد.
رنکینگ مهمترین اوزان که ایران مدعی بود، به شرح زیر است:

* دسته ۸۱ کیلوگرم:

۱-ژیائوجون لیو از چین با رکورد ۳۷۴ کیلوگرم ثبت شده در المپیک توکیو
۲-کارلوس ناسار از بلغارستان با رکورد ۳۷۴ کیلوگرم ثبت شده در قهرمانی جهان ازبکستان
۳-آنتونوی پیزولاتو از ایتالیا با رکورد ۳۷۰ کیلوگرم ثبت شده در مسابقات قهرمانی اروپا مسکو
۴-مصطفی جوادی از ایران با رکورد ۳۶۷ کیلوگرم ثبت شده در قهرمانی جهان ازبکستان

* دسته ۸۹ کیلوگرم

۱-کارن آواگیان از ارمنستان با رکورد ۳۷۵ کیلوگرم ثبت شده در قهرمانی اروپا مسکو
۲-ریواز داویتادزه از گرجستان با رکورد ۳۷۴ کیلوگرم ثبت شده در قهرمانی اروپا مسکو
۳-کیانوش رستمی از ایران با رکورد ۳۷۳ کیلوگرم ثبت شده در قهرمانی آسیا ازبکستان

* دسته ۹۶ کیلوگرم

۱-فارس الباخ از قطر با رکورد ۴۰۲ کیلوگرم ثبت شده در المپیک توکیو
۲-مونتانو پاریدیس از کلمبیا با رکورد ۴۰۰ کیلوگرم ثبت شده در قهرمانی جهان ازبکستان
۳-جاناتان ریواز از کلمبیا با رکورد ۳۹۳ کیلوگرم ثبت شده در قهرمانی پان آمریکن
۹- سهراب مرادی با رکورد ۳۸۴ کیلوگرم ثبت شده در مسابقات قهرمانی آسیا ازبکستان
۱۱- رضا دهدار با رکورد ۳۷۹ کیلوگرم ثبت شده در مسابقات قهرمانی جهان ازبکستان

*دسته ۱۰۲ کیلوگرم:


۱- رسول معتمدی با رکورد ۴۰۰ کیلوگرم ثبت شده در مسابقات قهرمانی آسیا ازبکستان
۲- فارس الباخ از قطر با رکورد ۳۹۶ کیلوگرم ثبت شده در مسابقات قهرمانی آسیا ازبکستان(او در سال ۲۰۲۱ در دو وزن ۹۶ و ۱۰۲ کیلوگرم حضور داشت).
۳- یونگ جین از کره جنوبی با رکورد ۳۹۶ کیلوگرم ثبت شده در مسابقات قهرمانی جهان ازبکستان
۷- رضا دهدار از ایران با رکورد ۳۸۹ کیلوگرم ثبت شده در مسابقات قهرمانی آسیا ازبکستان (او در سال ۲۰۲۱ در دو وزن ۹۶ و ۱۰۲ کیلوگرم حضور داشت).
۸- امیر حقوقی از ایران  با رکورد ۳۸۸ کیلوگرم ثبت شده در مسابقات قهرمانی جهان ازبکستان

* دسته ۱۰۹ کیلوگرم:

۱- اکبر ژورائف ازبکستان با رکورد ۴۳۳ کیلوگرم ثبت شده در مسابقات قهرمانی جهان ازبکستان
۲- روسلان نورالدینوف ازبکستان با رکورد  ۴۲۹ کیلوگرم ثبت شده در مسابقات قهرمانی آسیا ازبکستان
۳- سیمون مارتیروسیان از ارمنستان با رکورد  ۴۲۳ کیلوگرم ثبت شده در المپیک توکیو
۱۳-کیا قدمی از ایران با رکورد ۳۹۸ کیلوگرم ثبت شده در مسابقات قهرمانی آسیا ازبکستان
۲۳- امیر عزیزی از ایران با رکورد ۳۷۹ کیلوگرم ثبت شده در مسابقات قهرمانی جهان ازبکستان
۲۶- علیرضا سلیمانی از ایران با رکورد مجموع ۳۷۷ کیلو گرم ثبت شده در مسابقات قهرمانی جهان ازبکستان

*دسته ۱۰۹+ کیلوگرم:

۱- لاشا تالاخادزه از گرجستان با رکورد ۴۹۲ کیلوگرم ثبت شده در قهرمانی جهان ازبکستان
۲- گور میناسیان از ارمنستان با رکورد ۴۶۴ کیلوگرم ثبت شده در قهرمانی اروپا مسکو
۳- لالایان از ارمنستان با رکورد ۴۵۷ کیلوگرم ثبت شده در قهرمانی جهان ازبکستان
۵- علی داوودی از ایران با رکورد ۴۴۱ کیلوگرم ثبت شده در المپیک توکیو 
۹- آیت شریفی از ایران با رکورد ۴۲۴ کیلوگرم ثبت شده در قهرمانی جهان ازبکستان
۱۰- علیرضا یوسفی از ایران با رکورد ۴۲۱ کیلوگرم ثبت شده در قهرمانی جهان ازبکستان

مهمترین رکوردهای ثبت شده در اوزانی که دختران ایران حضور داشتند به شرح زیر است:

*دسته ۷۶ کیلوگرم:
۱-وانگ لی ژانگ از چین با رکورد ۲۶۳ کیلوگرم  ثبت شده در قهرمانی آسیا ازبکستان
۲- پاتریشیا داجومیز از اکوادور با رکورد ۲۶۳ کیلوگرم ثبت شده در المپیک توکیو
۳- کاترین الیزابت نی از آمریکا با رکورد ۲۴۹ کیلوگرم ثبت شده در المپیک توکیو
۶۳- الناز باجلانی از ایران با رکورد ۱۹۲ کیلوگرم ثبت شده در قهرمانی جوانان جهان ازبکستان


*دسته ۸۱ کیلوگرم:
۱- آن روجرز از آمریکا با رکورد ۲۵۱ کیلوگرم ثبت شده در قهرمانی پان امریکن
۲- آلینا مارشچاک از اکراین با رکورد ۲۴۸ کیلوگرم ثبت شده در قهرمانی جهان ازبکستان
۳- یسینیا سولیس از کلمبیا با رکورد ۲۴۷ کیلوگرم ثبت شده در قهرمانی پان امریکن
۱۷- الهام حسینی از ایران با رکورد ۲۲۳ کیلوگرم ثبت شده در قهرمانی جهان ازبکستان

*دسته ۸۷ کیلوگرم:
۱- ژیو وانگ از چین با رکورد ۲۸۶ کیلوگرم ثبت شده در قهرمانی آسیا ازبکستان
۲- یو کانگ از چین با رکورد ۲۷۳ کیلوگرم ثبت شده در قهرمانی آسیا ازبکستان
۳-  تامارا سالازار از اکوادور با رکورد ۲۶۳ کیلوگرم ثبت شده در المپیک توکیو
۲۷- یکتا جمالی با رکورد ۲۲۲ کیلوگرم ثبت شده در قهرمانی جهان ازبکستان

*دسته به اضافه ۸۷ کیلوگرم:
۱-  ون ون لی از چین با رکورد ۳۳۵ کیلوگرم ثبت شده در قهرمانی آسیا ازبکستان ۲- امیلی کمپبل از بریتانیا با رکورد ۲۸۳ کیلو گرم ثبت شده در المپیک توکیو
۳- یونگ هی سان از کره جنوبی با رکورد ۲۸۲ کیلوگرم ثبت شده  در قهرمانی جهان ازبکستان
۳۱- فاطمه یوسفی از ایران با رکورد ۲۱۹ کیلوگرم ثبت شده در قهرمانی جهان ازبکستان
نظرات ارسال نظر