روز بدون فوتی کرونا در ایلام

رییس دانشگاه علوم پزشکی ایلام گفت: در ۲۴ ساعت گذشته هیچ گونه مورد فوتی ناشی از کرونا در ایلام ثبت نشد و مجموع فوتی‌های استان هزار و ۱۵۹ نفر است.
به گزارش فریاد، دکتر محمد کریمیان اظهار داشت: ۴۹ ابتلای جدید کرونا در ۲۴ ساعت گذشته شناسایی شد و مجموع مبتلایان استان به ۶۶ هزار و ۷۸ نفر رسید.
وی با بیان اینکه مجموع بهبودیافتگان استان نیز ۶۴۵ هزار و ۱۱۹ نفر است، افزود: همچنین در شبانه روز گذشته ۱۹ بیمار جدید کرونایی در مراکز درمانی بستری شدند و مجموع بستر‌ی‌های استان به ۹۱ نفر کاهش یافت.
دکتر کریمیان ادامه داد: از بستری‌های جدید هشت نفر مربوط به ایلام، سه نفر آبدانان، پنج نفر ایوان، یک نفر ملکشاهی و ۲ نفر نیز مربوط به مهران است.
رییس دانشگاه علوم پزشکی ایلام گفت: هم اکنون شهرستان‌های چرداول، ایوان و ایلام در وضعیت نارنجی، هلیلان و بدره در وضعیت آبی و سایر شهرستان‌ها در وضعیت زرد قرار دارند.
نظرات ارسال نظر