در نشست تجلیل از پژوهشگران دانشگاه فرهنگیان ایلام عنوان شد؛

رنگ باختن خلاقیت‌ها در سایه‌ آموزش

عضو هیئت علمی دانشگاه ایلام گفت: حافظه محوری در آموزش و پرورش برای عبور از آزمون‌ها، اتلاف خلاقیت است.
به گزارش فریاد، یارمحمد قاسمی، دانشیار جامعه‌شناسی دانشگاه ایلام، در مراسم تجلیل از پژوهشگران برتر دانشگاه فرهنگیان با اشاره به تاریخچه علم، اظهار کرد: در دوران رئالیسم ارسطویی تاکید بر ذات‌گرایی بود و در دوره رنسانس -دوره تحولی عظیم در روش تحقیق- در برابر فلسفه ذهن‌گرا، پارادایم تخصص‌گرایی در علم را ایجاد کرد و پس از آن ابداع روشن‌گری که دکارت مطرح کرد تجربه و استدلال جای ذهن‌گرایی را گرفت.
قاسمی با بیان اینکه در آموزش عمومی، حافظه‌محوری در پرورش دانش‌آموز برای عبور از آزمون‌ها اتلاف خلاقیت است، گفت: راه خروج از این مشکلات، تغییر مسیر آموزش به سمت عدالت آموزشی، تغییر در سقف آموزش و روش تحقیق، به کارگیری شیوه‌های جدید آموزشی در آموزش و پرورش و تغییر رادیکال در نظام ارزیابی و اعتقادی است.
سرپرست دانشگاه فرهنگیان استان نیز، اظهار کرد: پژوهش مربوط به نسل دوم دانشگاه‌ها است که پس از دانشگاه‌های نسل اول یا همان آموزش‌محور پا به عرصه گذاشتند.
تاج‌الدین صالحیان، گفت: مهم‌ترین مشکلات پژوهش در کشور و استان، عدم وجود مدیریت واحد در امر پژوهش، بودجه ناکافی و کمبود اعتبار و عدم جایگاه پژوهش در ساختار اداری و اجرایی است.
در این مراسم از دکتر حبیب‌الله محمودیان به عنوان پیشکسوت پژوهش در عرصه تعلیم و تربیت و اساتید، کارکنان و دانشجومعلمان پژوهشگر تجلیل شد.

خبرنگار: جواد نوراللهی
نظرات ارسال نظر