صدای مخاطبان؛

اجرای آبراهه مشکل مهر مشاغل آزاد

خطاب به شهرداری ایلام

ما اهالی و ساکنین مجتمع مسکن مهر مشاغل آزاد واقع در بلوار شهرداری که حدودا ۶۰۰ واحد می باشد با توجه به سیل سالهای گذشته و اینکه در قسمت پشت این مجتمع مسیری برای خروج و دفع آب نزولات جوی در نظر گرفته نشده و بلوکهای ساختمانی مشتمل بر ۳۰ بلوک ۲۴ واحدی می باشند دچار ضرر و آسیب فرآوان شده و بیشتر آسیب مربوط به سیل سال ۱۳۹۴ بوده است.
اکنون با گذشت بیش از ۴ سال از سیل مذکور هنوز هیچ اقدامی برای اجرای مسیل و آبراهه جهت هدایت آبهای حاصل از نزولات جوی نشده و لذا ساکنین هر بلوک به صورت خودجوش اقدام به بستن مسیر هر بلوک کرده که این کار باعث هدایت آب به داخل پارکینگ بلوکها، ورود آب به زیر ساخت تاسیسات آب و برق و آسانسور، نشست پی بلوکها و در نهایت علاوه بر ضرر و آسیب به اموال و جان ساکنین ممکن است باعث ایجاد بزرگترین تراژدی انسانی و رانش تپه خاکی پشت این بلوکها به دلیل عدم خروج آب باران و برف شده و با رانش این تپه نه تنها کل بلوکهای مسکن مهر دچار تخریب شده بلکه دامنه تخریب به منازل مسکونی پایین دست نیز می رسد.
چند روز پیش به دلیل اعتراض به ایجاد دیوارهای مسدود کننده با حضور آقای کرمی عضو محترم شورای شهر و همچنین صورت جلسه کلانتری ۱۴، متاسفانه مشکل وجود این دیوارها هنوز حل نشده و حتی با مراجعه به شهرداری با جواب اینکه خود ساکنین به توافق برسند مواجه شده و در نهایت مشکل کماکان باقی است.
لذا اولا از مسئولین مربوطه و شهردار محترم و در نهایت از امام جمعه محترم شهر ایلام، دادستان شجاع شهرستان عاجزانه تقاضا داریم هر چند از سال ۱۳۹۴ تا کنون هیچ اقدامی صورت نگرفته، اکنون و با توجه به فصل زمستان و نیز ریزش نزولات جوی و به تبع آن ایجاد روان آب، اقدامات لازم را به جهت حل این مشکل مبذول فرموده و قبل از پشیمانی و ادعای غافلگیر شدن که معمولا در گفته های مسئولین مرسوم هست، حل مشکل نمایند.
ضمنا ساکنین این بلوکها چندین بار و به دفعات پیگیر حل این موضوع شده ولی اقدامی انجام نشد به خاطر رضای خدا قبل از به وجود آمدن حوادث ناگوار علاج واقعه نماید.
با تشکر
از طرف ساکنین مجتمع مسکونی مسکن مهر مشاغل آزاد

نظرات ارسال نظر