۵۳ درصد کودکان خیابانی کشور تبعه خارجی هستند

مدیرکل دفتر امور آسیب دیدگان اجتماعی سازمان بهزیستی گفت: ۵۳ درصد کودکان خیابانی شناسایی شده کشور از اتباع خارجی هستند.
به گزارش فریاد، به نقل از ایرنا، رضا جعفری افزود: تاکنون ۱۴ هزار و ۸۰۰ کودک خیابانی توسط بهزیستی در سراسر کشور شناسایی و مورد حمایت قرار گرفته‌اند.
وی با اشاره به غیرایرانی بودن بیش از نیمی از کودکان خیابانی ادامه داد: بر اساس بررسی‌های به عمل آمده ۴۲ درصد این افراد فاقد اسناد هویتی هستند.
مدیرکل دفتر امور آسیب دیدگان اجتماعی سازمان بهزیستی ادامه داد: از مجموع کودکان خیابانی شناسایی شده در کشور نزدیک شش هزار نفر در ۳۰ مرکز کودکان خیابانی دولتی بصورت شبانه روزی نگهداری و ۶۳ مرکز حمایتی اموزشی کودک و خانواده غیر دولتی روزانه نیز در سطح کشور به این کودکان خدمات رسانی می‌کنند.

شناسایی کودکان کار با اصلاح آئین نامه ساماندهی کودکان خیابانی
جعفری با اشاره به تدوین آئین نامه ساماندهی کودکان خیابانی در سال ۸۴ و تعیین نقش و وظایف ۱۱ دستگاه از جمله شهرداری، نیروی انتظامی، بهزیستی، اموزش و پرورش و غیره گفت: با توجه به تغییرات در ماهیت و ویژگی‌های گروه‌های هدف و ضرورت بازنگری در آیبن نامه قدیم، انجام اصلاحات با مشارکت دستگاه‌های متولی در دستور کار کمیسیون اجتماعی دولت قرار گرفت.
وی مهمترین ویژگی ایین نامه جدید در وجه حمایتی آنرا در کنار وظیفه ساماندهی، توجه با کودکان کار در کارگاه‌ها و نیز افزایش تعداد دستگاه‌های همکار به ۱۷ ارگان عنان کرد.
وی گفت: یکی از طرح‌های پیش روی دفتر انجام ارزیابی سریع از وضعیت اقتصادی، اجتماعی و جمعیتی کودکان کار می‌باشد که امسال اجرایی خواهد شد.
به گفته جعفری، هدف از اجرای طرح شناسایی تعداد کودکان، نیازهای انان، نوع فعالیت‌ها و سایر ویژگی‌های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی آنهاست تا متناسب با آن بتوان برنامه ریزی های جامع جهت ساماندهی و توانمند سازی انان اعمال کرد.

بازگشت چهار هزار و ۵۹۸ کودک بازمانده از تحصیل به مدرسه
وی همچنین به فعالیت بهزیستی در حوزه بازگشت به تحصیل کودکان اشاره کرد و گفت: از مجموع ۱۸ هزار و ۷۰۳ کودک بازمانده از تحصیلی که به این سازمان معرفی شده زمینه بازگشت به مدرسه چهار هزار و ۵۹۸ نفر از این افراد فراهم شده است.
به گفته وی، از مجموع کودکان بازمانده از تحصیلی که به بهزیستی معرفی شده ۱۶ هزار و ۳۵۰ نفر دارای معلولیت بویژه از نوع ذهنی و جسمی، حرکتی و ۴۵ نفر نیز از اتباع خارجی بوده اند.
مدیر کل دفتر امور آسیب دیدگان اجتماعی سازمان بهزیستی کشور به منظور حضور در همایش تخصصی کودک صبح امروز به این استان سفر کرده است.
نظرات ارسال نظر