مسیر سیروان به ایلام هشت کیلومتر نزدیکتر می‌شود

مدیرکل راه و شهرسازی ایلام گفت: با تکمیل جاده سیروان - ایلام این مسیر ارتباطی به مرکز استان هشت کیلومتر نزدیکتر می‌شود.
به گزارش فریاد، به نقل از ایرنا، علی اصغر کاظمی در بازدید از پروژه های راه ارتباطی شهرستان سیروان اظهار داشت: عملیات اجرایی پروژه راهسازی چشمه چاهی - سفیدخانی محور ایلام- سیروان در دو قطعه در حال انجام است.
وی هدف از اجرای این پروژه را کاهش مسیر مرکز استان به شهرستان سیروان و همچنین حذف نقاط پرحادثه عنوان کرد و افزود: عملیات اجرایی در قطعه اول به طول ۲ کیلومتر احداث پل بزرگ با دهانه ۱۰ متر و طول ۵۲ متر به پایان رسیده و بیش از ۵۰ هزار متر مکعب عملیات خاکبرداری انجام شده است.
مدیرکل راه و شهرسازی ایلام یادآور شد: قطعه دوم نیز به طول پنج کیلومتر بوده که در حال حاضر پیمانکار مشغول عملیات زیر سازی آن است که با پایان این مرحله عملیات روسازی( بیس و آسفالت) آن آغاز می شود.
کاظمی اعتبار هزینه شده برای اجرای این پروژه را ۲۰۰ میلیارد ریال عنوان کرد و گفت: در مجموع این پروژه ۴۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارد که در صورت تامین اعتبار تا پایان سال جاری تکمیل و به بهره برداری می رسد.
شهرستان سیروان به مرکزیت لومار دارای یک شهر، ۲ بخش، چهار دهستان و ۵۸ روستا است و در فاصله ۶۵ کیلومتری شهر ایلام قرار دارد.
نظرات ارسال نظر