افزایش تولیدات آبزیان در ایلام

مدیر اداره شیلات استان ایلام گفت: پیش‌بینی می‌شود تولیدات آبزیان در پایان سال جاری به ۱۰ هزار و ۵۰۰ تن افزایش یابد.
به گزارش فریاد، رضا سلیمانی اظهار داشت: در حال حاضر ۲۱۰ مزرعه پرورش ماهی سردآبی و گرم آبی، دو منظوره و تعاونی صیادی در سطح استان ایلام فعالیت دارد که در سال گذشته تولیدی معادل ۱۰ هزار و ۱۷۰ تن انواع آبزیان از این مزارع صورت گرفته است.
وی افزود: در سال جاری علیرغم وقوع پدیده خشکسالی با برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته از جمله مکانیزاسیون مزارع پرورش ماهی، استفاده از سیستم برگشت آب و استفاده از تجهیزات هواده پیش‌بینی می‌شود تولیدات آبزیان در پایان سال به ۱۰ هزار و ۵۰۰ تن افزایش یابد.
سلیمانی یادآور شد: ارزش اقتصادی کل این تولیدات در استان بیش از ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال بوده است که به طور مستقیم و غیرمستقیم برای دو هزار و ۵۰۰ نفر در حوزه شیلات اشتغال‌زایی ایجاد شده است.
وی به طرح‌های نوین آبزی پروری که در استان ایلام انجام شده اشاره و تصریح کرد: طرح پرورش ماهی در قفس در سد سیمره با ظرفیت ۲ هزار تن بوده که نقش قابل توجهی در امر تولید آبزیان در استان داشته  است.
سلیمانی اضافه کرد: همچنین در حوزه مطالعات طرح سد دویرج در شهرستان دهلران توسط مشاور به پایان رسیده و مراحل اخذ مجوزات از ادارات مرتبط با موضوع و واگذاری به متقاضیان در دستور کار قرار دارد.
مدیر اداره شیلات استان ایلام افزود: با فعالیت‌های تبلیغی صورت گرفته سرانه مصرف آبزیان در استان به حدود ۸/۴ کیلوگرم رسیده است
نظرات ارسال نظر