استاندار محفلی نمی‌خواهیم

ایلام استانداری می‌خواهد برای ۶۰۰ هزار ایلامی، که دل در گرو توسعه استان داشته و از همه مهمتر اهل باج دادن نباشد، با توجه به فزونی احکام ستادهای انتخاباتی اگر استاندار آینده ایلام اهل باج دادن باشد باید خرد تا کلان این حضرات را به نحوی ارضاء نماید.
امین محمدی*
در حالی که به پایان ماراتن نفس‌گیر (نفس‌گیر از این بابت که اگر محفلی‌ها موفق به تحمیل گزینه خود شوند نفس مردم را بند خواهند آورد) انتصاب استاندار ایلام نزدیک می‌شویم گعده‌ها و محفل‌های جریانی و سهم‌خواه فشار حداکثری خود را بر ارکان تاثیرگذار در انتصاب استاندار بیشتر و بیشتر می‌کنند.
حتی مکان جلسات این محفلی‌ها هم مشخص است و هدف آنها هم کاملا برای مردم نمایان گشته است، آنها استان ایلام را به‌سان گوسفند قربانی می‌بینند که با دندان‌های تیزشان برای افتادن به جانش لحظه شماری می‌کنند.
اینکه چه کسی محوریت این محفل‌ها را برعهده دارد و به دنبال چیست قضیه‌ای کاملاً آشکار بوده و نیاز به واکاوی و صراحت در بیان نیست، ولی آنچه مسلم است اینان کرسی استانداری را نه برای خدمت بلکه برای تسویه کردن حساب‌ها و نیز تامین منافع فردی و گروهی خود می‌خواهند.
در این میان حرکت بر مسیر عقلانیت سه نماینده استان در مجلس شورای اسلامی بسیار تاثیرگذار است، عده‌ای در تلاش هستند هر سه نماینده استان در مجلس را به حاشیه برده و حرف و تصمیم محفلی خود را بر سرنوشت ۶۰۰ هزار ایلامی غالب سازند، توجیه آنها هم گرفتن حکم ستاد و سینه چاک کردن‌های ظاهری است.
اما این افراد محفلی چه کسانی هستند؟، در بیانی ساده اینان افرادی هستند که از لحاظ سواد آکادمیک و نگاه توسعه گرایانه به استان تهی بوده و مدرکی هم اگر دارند شک نداشته باشید با رانت و سهمیه اخذ شده است، این افراد خود را حق و غیرخودی را باطل دانسته و اگر راه دستشان باشد قوانین طالبانی را در استان جاری و ساری می‌نمایند، بردن نام ایشان نیاز نیست چرا که شخصیت و ماهیت چنین افرادی چون شاخصه اصلی آنها ظاهرشان است بر هیچ‌کس پوشیده نیست.
مخلص کلام اینکه ایلام استانداری می‌خواهد برای ۶۰۰ هزار ایلامی، استانداری که دل در گرو توسعه استان داشته و از همه مهمتر اهل باج دادن نباشد، با توجه به فزونی احکام ستادهای انتخاباتی اگر استاندار آینده ایلام اهل باج دادن باشد باید خرد تا کلان این حضرات را به نحوی ارضاء نماید.
*خبرنگار
نظرات ارسال نظر