توسعه شبکه خط انتقال آب در ایوان

مدیر امور آب و فاضلاب شهرستان ایوان گفت: ۱۲۰ متر از شبکه فرسوده خط انتقال آب در شهرک اندیشه شهرستان ایوان اصلاح و تعویض شد.
به گزارش فریاد، فتح اله بهروزی مدیر امور آب و فاضلاب شهرستان ایوان گفت: با توجه به فرسوده بودن خط انتقال آب در شهرک اندیشه شهرستان ایوان، تعویض بخشی از این شبکه مذکور که به شدت دچار فرسودگی شده بود، در دستور کار قرار گرفت.
وی افزود: عملیات اصلاح شبکه آب به طول ۱۲۰ متر و با استفاده از لوله پلی اتیلن به قطر ۶۳ میلیمتر طی ۱۰ ساعت تلاش مجاهدانه پرسنل این امور به طول انجامید.
مدیر امور آب و فاضلاب شهرستان ایوان تاکید کرد: خط لوله قبل، ضمن فرسودگی و شکستگی‌های فراوان و پی در پی، باعث می‌شد که فشار آب در آن خط پایدار نباشد و موجب هدر رفت بسیار زیاد آب و نارضایتی مشترکین این محله شده بود که با تعویض این شبکه این مشکل هم برطرف شد.
نظرات ارسال نظر