بنیاد خیریه شنوایی‌ بخشی شفا در ایلام آغاز به کار کرد

رئیس مرکز مشارکت‌های اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی ایلام از آغاز به کار بنیاد خیریه شنوایی‌ بخشی شفا (بخشش) در استان خبر داد.
به گزارش فریاد، دکتر رضا جوروند اظهار داشت: پیرو هماهنگی‌های به عمل آمده با شنوایی بخشی شفا (بخشش)، دفتر این بنیاد در سرای سمن‌های سلامت در استان آغاز به کار کرد.
وی افزود: هماهنگی‌ها برای ایجاد شعبه انجمن شنوایی بخشی شفا، در سال‌های گذشته انجام شده بود، اما به دلیل شیوع ویروس کرونا افتتاح دفتر به تعویق افتاده بود.
رئیس مرکز مشارکت‌های اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی ایلام تاکید کرد: با توجه به افزایش موارد ارجاعی نیازمند خدمات شنوایی بخشی و با مساعدت رئیس محترم دانشگاه، دفتر شعبه انجمن در ایلام آغاز به کار کرد.
وی یادآور شد: این انجمن در حال حاضر روی انجام کاشت حلزون تمرکز دارد و متقاضیان این خدمت می‌توانند به دفتر انجمن در طبقه دوم سرای سمن‌های سلامت واقع در میدان خیام شهر ایلام بالاتر از آزمایشگاه مرکزی مراجعه کنند.
نظرات ارسال نظر