بازدید سرزده رئیس سازمان زندان‌ها از زندان تهران

رئیس سازمان زندان‌ها در بازدید از زندان تهران بزرگ، از محل اسکان بازداشتی‌های اغتشاشات اخیر سرکشی کرد.

به گزارش فریاد، به نقل از قوه قضاییه، غلامعلی محمدی، رئیس سازمان زندان‌ها عصر امروز طی بازدید سرزده از زندان تهران بزرگ از محل اسکان بازداشتی‌های اغتشاشات اخیر سرکشی کرد و از نزدیک در جریان وضعیت آنها قرار گرفت و دستوراتی نیز صادر کرد. در این بازدید معاون دادستان عمومی و انقلاب تهران در امور زندان‌ها نیز حضور داشت.

نظرات ارسال نظر