ظریف:

ایران سرافراز ایستاده است

نتانیاهو به زباله‌دان تاریخ پیوسته و ایران همچنان سرافراز ایستاده است.
به گزارش فریاد، به نقل از وزارت امور خارجه، محمد جواد ظریف در توییتر نوشت:
نتانیاهو هم در طریق ذلت‌بار همدستان ضدایرانی‌اش_ بولتون، ترامپ و پومپئو_ به زباله‌دان تاریخ پیوسته است.
ایران همچنان سرافراز ایستاده است. این سرنوشتی است که در طول چندین هزار سال، همواره بر سر تمام کسانی آمده است که در خیال آسیب رساندن به ایرانی‌ها بوده‌اند. زمان تغییر مسیر است.ش
نظرات ارسال نظر