امضای تفاهم‌نامه میان صندوق تامین خسارت‌های بدنی و کتابخانۀ ملی

تفاهم‌نامه همکاری سازمان اسناد و کتابخانۀ ملی ایران و صندوق تامین خسارت‌های بدنی برای تقویت همکاری‌های علمی، فرهنگی و خدماتی در زمینه علوم آرشیوی، ساماندهی و سازماندهی اسناد امضا شد.
به گزارش فریاد، به نقل از روابط عمومی سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران، به منظور انتقال، تنظیم و توصیف اسناد، ورود اطلاعات، ذخیره‌سازی و دیجیتال‌سازی اسناد صندوق تامین خسارت‌های بدنی تفاهم‌نامۀ همکاری میان دو مجموعه به امضا رسید.
بر اساس این خبر، همکاری در زمینه انتقال و نگهداری اسناد صندوق در سازمان اسناد و کتابخانۀ ملی ایران، آماده‌سازی، تنظیم و توصیف اسناد صندوق تامین خسارت‌های بدنی، ورود اطلاعات و ذخیره‌سازی اسناد تنظیم و توصیف‌شده در سامانۀ محفای صندوق تامین خسارت‌های بدنی، تهیه نسخۀ دیجیتال (اسکن) از اسناد صندوق و همکاری در دسترسی به سامانۀ ورود اطلاعات و ذخیره‌سازی از جمله موارد عنوان‌ شده در این تفاهم‌نامه در زمینه همکاری‌های مشترک است.
نظرات ارسال نظر