تعدادی از نمایندگان مستقل پارلمان عراق هم استعفا می‌دهند

منابع عراقی از تصمیم تعدادی از نمایندگان مستقل برای استعفا از پارلمان خبر دادند.
به گزارش فریاد، به نقل از شبکه خبری سومریه نیوز، علی الساعدی، نماینده مستقل عراقی گفت: تعدادی از نمایندگان مستقل به دلیل حوادث سیاسی و تمایل فراکسیون‌های سیاسی برای تشکیل دولتی توافقی با مشارکت همگان درحال بررسی استعفا هستند.
وی گفت: نباید مخالفان به حاشیه رانده شوند چرا که در این صورت دولتی مشابه دولت‌های قبلی تشکیل خواهد شد که دچار شکست خواهد شد و این مسئله نقض تعهدات درباره اصلاح اوضاع سیاسی و اجتماعی و دادن نقشی به مخالفان است.
پیش از این تظاهرکنندگان عراقی دفتر یکی از نمایندگان پارلمان را در استان نجف در جنوب غرب عراق بستند. آن‌ها تأکید کردند که به دلیل فراهم نشدن فرصت‌های شغلی به بستن دفاتر ادامه می‌دهند. پیش از این نمایندگان وابسته به جریان صدر نیز از پارلمان استعفا داده بودند.
نظرات ارسال نظر