سیامک نعمتی با پرسپولیس تمدید کرد

بازیکن تیم فوتبال پرسپولیس قرارداد خود را با این باشگاه تمدید کرد.
به گزارش فریاد، سیامک نعمتی بازیکن تیم فوتبال پرسپولیس که قراردادش با این باشگاه به اتمام رسیده بود، پس از مذاکره با مدیران پرسپولیس قراردادش را با این باشگاه تمدید کرد.
نعمتی از جمله بازیکنانی بود که گل‌محمدی خواستار تمدید قراردادش شده بود.
نظرات ارسال نظر